logo_BEDplanschema_BEDplanDe afgelopen jaren heeft de verpleging een revolutionaire ontwikkeling ondergaan. De intensiteit van de zorg nam toe, terwijl de verblijfsduur verkorte. Nieuwe behandeltechnieken en medisch technologische innovaties leggen een grote druk op de beschikbaarheid van kennis en kunde van opgeleide verpleegkundigen.
Met BEDplan wordt de zorgzwaarte, het aanbod van patiënten en de benutting van de bedden gelijkmatig en voorspelbaar gepland. Door POLIplan, BLOKplan en
BEDplan met elkaar te verbinden is de patiënten doorstroming op integrale wijze geborgd. De afwijking op de regel wordt een zeldzaamheid.

De vraag naar bedden in een ziekenhuis varieert sterk van dag tot dag en is bovendien seizoensgebonden. En met de vraag naar bedden wisselt ook de behoefte aan verpleging. Met BEDplan kunnen de verpleegafdelingen de beschikbare bed- en verpleegcapaciteit beter plannen en afstemmen op de zorgvraag.

Het uitgangspunt is dat het aantal beschikbaar gestelde bedden van een afdeling flexibel is en in een gegeven periode aan de verwachte behoefte aangepast wordt.
BEDplan registreert de feitelijke bezetting en maakt zichtbaar hoe efficiënt bedden op een afdeling gebruikt worden. Met deze informatie kan worden
besloten om bedden te blokkeren of te openen.

De geplande beddencapaciteit kan worden gekoppeld aan de geplande behoefte aan verplegend personeel.

BEDplan weet waar en wanneer ‘handen-aan-het-bed’ nodig zijn. En wélke.

“In ons eerste jaar met BEDplan sloten wij 30 bedden. Toch steeg het aantal opnames met 6%!”

Waarvoor? Voor wie? Wat levert het op?
Opname
Logistieke PLAN Code (LPC) Medisch specialisten, Opname, OK, Verpleging Eenduidige definitie zorgaanbod:
“wat gaan wij met de patiënt doen?”Kwaliteit & veiligheidGoede medische en logistieke voorbereiding
Integrale planning OK & Bed Opname, OK, Verpleging Maximaal inzicht in beschikbare OK- en beddencapaciteitDe LPC toont optimale momenten voor opname en operatie
Wachtlijst & werkvoorraad beheer Polikliniek, Opname, Medisch specialisten Duidelijk onderscheid tussen PLANbare en niet PLANbare patiëntenVan alle patiënten op de wachtlijst en in de werkvoorraad is de LPC bekendInzicht in vereiste capaciteit voor tijdig inplannen van werkvoorraad
Plannen op basis van sjablonen Medisch specialisten, Opname, OK, Verpleging Eenvoudige methode om opnameplanning goed in te vullen
Slotplanning Medisch specialisten, Opname, OK, Verpleging Geavanceerde methode om variabiliteit op verpleegafdeling te reducerenBeter gebruik van OK-, bedden- en personele capaciteit

 

Waarvoor? Voor wie? Wat levert het op?
Verpleegafdelingen
Optimale beddencapaciteit Verpleging (afdelingshoofden, teamleiders, secretaresses), Medisch specialisten Tactische planning afgestemd op strategische doelenBedden afgestemd op de zorgvraagHoger percentage “warme bedden”
Verwacht Ontslag (VOD) Verpleging, Medisch specialisten Betere beddenbenutting
Bedden plannen Opname, Verpleging, OK-planners Patiënt direct in het juiste bed plannenInzicht in vrije bedden
Controle bronregistratie Opname, Verpleging Betere bronregistratie
Spoed bed zoeken Opname, dienstdoende leidinggevende, AOA, SEH Onmiddellijk inzicht in vrije bedden
Afstemming personele inzet Verpleging Personeel afgestemd op aantal beschikbare beddenAltijd de juiste verpleegkundigen aanwezigInzicht over (middel)lange termijn
Monitoring Management Inzicht in bezetting en benutting van beddenTijdige bijsturing
Back to Top