Lievestro

 

Missie

op vakantieHet zorgproces binnen ziekenhuizen inzichtelijk maken én duiden, en vervolgens zodanig inrichten dat de samenhang wordt bevorderd tussen de verschillende disciplines in de zorgketen.

Visie

Ziekenhuizen worden gedwongen om met minder geld, betere zorg te leveren. Van zorginstellingen wordt hierdoor meer dan ooit transparantie (op de kwaliteit) in de zorgketen gevraagd. Om ziekenhuizen ‘fit for future’ te krijgen zijn effectieve interventies nodig op de huidige zorglogistiek.

Ambitie

De meest gewaardeerde adviseur worden op het gebied van integrale capaciteitsplanning voor ziekenhuizen. Die waardering uit zich in loyale relaties,
hogere ambitieniveaus binnen ziekenhuizen, innovatieve softwareoplossingen en kennisuitwisseling.

 

Zicht op efficiënte zorg

 

Back to Top