logo_DOKTERplan

De dagelijkse agenda van de maatschap en al haar medisch specialisten en co-assistenten is de afgelopen decennia door allerlei in- en externe invloeden steeds drukker geworden. ‘Evidence en rules based werken’ en het opstellen van zorgpaden vraagt meer tijd. De vele ziekenhuisfusies en samenwerkingsverbanden leiden er toe dat steeds meer maatschappen bi-lokaal of ziekenhuis overstijgend gaan werken. Volume en adherentie-behoud zijn centrale thema’s. De transitie in de zorg en de integrale bekostiging zorgen er voor dat ook de maatschappen hun werkorganisatie ‘lean’ inrichten. DOKTERplan is op dit punt voor maatschappen de meest functionele dynamische software. Daarnaast kan DOKTERplan, evenals de andere Lievestro producten, communiceren met alle in Nederland toegepaste ziekenhuisinformatiesystemen en elektronische patiëntendossiers.

DOKTERplan: adequaat aansturen op planbare zorg

Een helder inzicht in de aan- en afwezigheid van medisch specialisten vormt de basis van elke planning op een O.K. of een polikliniek. Het zorgvuldig en tijdig registreren van vrije dagen, vakanties of ziekmeldingen van artsen is voor een patiëntgerichte planning en accuraat beheer van de beschikbare capaciteit dan ook pure noodzaak.

Met DOKTERplan kunnen specialisten nu bijvoorbeeld 12 maanden vooruit hun eigen aan- en afwezigheid inplannen en dan 6 maanden vooruit hun werkzaamheden definiëren en verfijnd indelen. Patiënten kunnen, dankzij het inzicht in de beschikbaarheid van artsen, eerder worden geïnformeerd over cruciale zaken zoals datum en tijdsduur van een geplande behandeling en een eventuele opname. De gevolgen van eventuele latere wijzigingen zijn meteen inzichtelijk.

Voordeel voor patiënten

Door de integratie met BLOKplan en POLIplan is het mogelijk om enkele maanden vóór de datum van een sessie al een specialist toe te wijzen. Nuttig? Jazeker. Want door het vastleggen van deze combinatie kan onder andere een goede inschatting worden gemaakt van de benodigde FTE capaciteit en een team van assistenten worden ingepland. De opnameafdeling kan via de operationele systemen in het ziekenhuis vervolgens alle betrokken patiënten inplannen en tijdig oproepen voor hun behandeling.

Efficiënte zorg

DOKTERplan brengt zo niet alleen meer rust en duidelijkheid binnen de muren van het ziekenhuis, maar ook daarbuiten. Waarmee maar weer eens wordt onderstreept dat efficiënte zorg betere zorg is.

 

 

 

Waarvoor? Voor wie? Wat levert het op?
Medisch specialisten
Activiteitenplanning Medisch specialisten, Secretariaat vakgroep Helder activiteitenplanOverzichtelijk communicatiemiddelInzicht in beschikbaarheid van Medisch specialisten
Toewijzen specialist Medisch specialisten ProcesvereenvoudigingToewijzing spreekuren, OK-sessies en overige activiteiten
Synchronisatie agenda specialist Medisch specialisten Alle activiteiten van de Medisch specialist worden weergegeven in zijn/haar (Outlook) agenda
Monitoring Medisch management Overzicht over activiteiten Medisch specialistenTijdige bijsturing op basis van gemaakte afspraken
Back to Top