logo_FLOWplan

FLOWplan zorgt voor de integrale planning en besturing van de capaciteiten van alle disciplines in een ziekenhuis en geeft voortdurend inzicht in de inzet en prestaties van alle belangrijke resources. FLOWplan is de combinatie van meerdere PLANproducten en voegt daaraan de onderlinge samenhang en logische relaties toe.

FLOWplan geeft een unieke intelligente besturing met real time monitoring in handen, waarmee de zorgprocessen integraal kunnen worden gepland en continu worden verbeterd. De gehele organisatie komt in een beheerste FLOW: betere kwaliteit, lagere kosten en tevreden patiënten.

 

Back to Top