Maatschappen ontzorgen

Een vol programma en een hectische werksituatie. Het dagelijkse beeld van een maatschap. Overal wordt uw aanwezigheid verwacht. Maar u hebt
ook te maken met tal van dagelijkse zaken, waaronder uw administratie en DOT- registratie afhandelen, visite lopen, vergaderingen en klinische MaatschappenOntzorgen_01
lessen geven, arts-assistenten begeleiden, in de loop van de ochtend wellicht een lastige operatie die uitloopt waardoor uw spreekuur te laat start, tussendoor moet u naar de SEH en u wilt nog even bij de Raad van Bestuur binnenlopen. Wie kent dit niet?

Maatschappen willen permanent topzorg leveren. Door de hectiek is overzicht, een effectieve werk-, capaciteits- en roosterplanning nodig om aan de maatschapsdoelen en kwaliteitseisen te voldoen. Door de integrale bekostiging staan maatschappen voor professionele en zakelijke uitdagingen.

Volume en adherentie borgen (bij voorkeur vergroten) en synergie zijn even belangrijk om te ‘overleven’ als het leveren van topzorg.
DOKTERplan is een uniek planningstool om professionele zorg te leveren, omzetten te halen en planningen, taken en personele bezetting effectief en met weinig moeite te organiseren en te bewaken.

Ook in het geval van het Multi Disciplinair Overleg (MDO). Dit intensieve overlegmoment, waar uw expertise en aanwezigheid niet mag ontbreken, vraagt om één geïntegreerde capaciteits-, patiënten-, werk- en roosterplanning. DOKTERplan verbindt alle bij het MDO betrokken disciplines en medisch specialisten.

Back to Top