Samenwerkende ziekenhuizen

Samenwerking en schaalvergroting en topzorg. Met de samenwerking ontstaat een zorgonderneming met een jaaromzet van al gauw een half miljard euro. Lievestro biedt u met de PLANproducten zicht op de prestaties van poliklinieken, behandelafdelingen en klinieken.

 

 

Het domein waar Lievestro van oudsher haar expertise, betrouwbaarheid en naam heeft gevestigd. Deze ziekenhuizen staan voor grote financiële keuzes, maar willen de zorg ontwikkelen en toch goedkoper worden. Veelal zijn deze ziekenhuizen op zoek naar maatwerkoplossingen of een nieuw zorgmodel.

De afgelopen decennia heeft Lievestro haar software samen met haar klanten ontwikkeld. Lievestro vindt het van vitaal belang steeds aan te (blijven) sluiten bij de wensen van de klanten om zo uitmuntende en gebruiksvriendelijke PLANproducten in de markt te kunnen (blijven) brengen.

 

Fusieziekenhuizen

Bij fusieziekenhuizen spelen schaalgrootte en synergie-effecten. De capaciteitsproblematiek is hier complexer. Vaak ontbreekt het volledig inzicht en overzicht in de doorstroming en benutting van de capaciteiten. Veelal werken afdelingen gefragmenteerd en speelt integrale zorg hooguit op onderdelen.
Lievestro kan met haar PLANproducten en mogelijkheid om meerdere ziekenhuisinformatiesystemen met elkaar te ‘verbinden’ een grote impact hebben op de bestuurbaarheid van de zorgorganisatie.

De PLANproducten van Lievestro maken gebruik van ZIS-databronnen. Daar waar meerdere ziekenhuizen samenwerken kan Lievestro data uit meerdere ziekenhuisinformatiesystemen en elektronische patiëntendossiers ontsluiten en bijvoorbeeld een maatschap actuele data leveren. Op deze wijze is er voortdurend zicht op de patiënten en de indicatie, consulten, werkplekken en personele bezetting, maar ook op de productie- en sturingsinformatie.

Zo kunt u dagelijks de ontwikkelingen binnen uw ziekenhuisnetwerk, of op de locatie zelf, volgen. Maatschappen kunnen binnen 24 uur zien hoe efficiënt zij de beschikbare capaciteiten benutten en daar besluitvorming, communicatie, beleid en jaarplannen op baseren c.q. afstemmen.

De kracht van Lievestro is, dat het u één unieke set informatie en extra dimensie aan het realiseren van uw doelstellingen biedt.

Back to Top