schema_POLIplanEen gemiddeld ziekenhuis beschikt over 20-25 poliklinieken waar de medische discipline patiënten triëren en het behandelplan bepalen. De polikliniek is het visitekaartje van het ziekenhuis. Hier start de route die de patiënt aflegt in het ziekenhuis. Dit kan dagen, soms weken duren. POLIplan biedt het ziekenhuis een intelligente regie op haar patiëntenstromen.
Met een minimum aan spreekuren en een optimale benutting van de capaciteiten is het met POLIplan relatief eenvoudig de patiënten instroom en doorstroom te continueren om zo de variabiliteit van de patiëntenstroom binnen aanvaardbare grenzen te houden. Zo wordt het fenomeen ‘hollen en stilstaan’ of ‘waan van de dag’ beteugeld.

POLIplan: beter inspelen op acute veranderingen

Als een goede planning ergens van vitaal belang is, dan is het wel op de poliklinieken, waar dagelijks honderden patiënten een beroep doen op meerdere specialisten en hun teams. Waar afspraken – hetzij door de specialist, hetzij door de patiënt – soms even snel worden gemaakt als verzet of afgezegd. Er moet dus snel gereageerd worden op acute veranderingen in vraag en aanbod. Om dit mogelijk te maken heeft Lievestro POLIplan ontwikkeld.

POLIplan is het equivalent van de succesvolle ‘O.K.-variant’ BLOKplan.
Waar BLOKplan inzicht biedt in de beschikbare en benutte capaciteit op de O.K., daar is POLIplan volledig gericht op het transparant maken van de capaciteit op de poli, met alle voordelen van dien. Met POLIplan wordt de beschikbare en geplande capaciteit op de polikliniek van meerdere specialisten in één keer inzichtelijk gemaakt. Hierdoor kan de beschikbaarheid van ondersteunend personeel optimaal worden afgestemd op de geplande polisessies.

Polisessie of O.K.-sessie

Maar POLIplan biedt meer. Dankzij het verbeterde inzicht in de planning en de beschikbare capaciteit, van zowel specialist als ondersteunend personeel, vindt er voortdurend onderlinge afstemming plaats. De specialist kan dankzij POLIplan beter dan voorheen een afgewogen keuze maken tussen het draaien van een polisessie of een O.K.-sessie. Elke verandering op de O.K. of de poli wordt namelijk direct geregistreerd en op elk gewenst moment in beeld gebracht, waardoor specialisten zelf sneller kunnen inspelen op die veranderingen. De inzet van POLIplan leidt dus niet alleen tot flexibiliteit en een soepele afwikkeling van alle voorkomende polisessies, maar tevens tot een kostenefficiënte benadering van de beschikbare capaciteit.

Waarvoor? Voor wie? Wat levert het op?
Poliklinieken
Korte toegangstijd Polikliniek, Medisch specialisten Polikliniekrooster afgestemd op de verwachte zorgvraagVoldoende spreekuren
Afstemming personele inzet Polikliniek, dienstroosterplanning Personeelsbehoefte afgestemd op spreekurenAltijd de juiste assistenten beschikbaar

Eventueel uitlenen personeel aan andere poli’s

Inzicht in opnametermijn Polikliniek, Medisch specialisten Met de Logistieke PLAN Code kan de arts de patiënt een voorlopige opnamedatum geven
Monitoring Management, Medisch specialisten Inzicht in bezetting en benutting van de poliklinieksessiesTijdig bijsturen

Inzicht in de voortgang t.o.v. de gestelde doelen

Back to Top