Meerlocatie maatschappen

MeerlocatieMaatschappen_02
Uw maatschap werkt regionaal in meerdere ziekenhuizen, elk met een ‘eigen’ werk- en communicatiecultuur. Daardoor is (per definitie) de complexiteit en de druk op de beschikbaarheid en inzetbaarheid van uw maatschap hoog. Bij problemen wordt van u adequaat handelen verwacht. Met DOKTERplan weten alle maatschapsleden 24 uur per dag: wie wel of niet aanwezig is, in welk ziekenhuis hij/zij werkt en een spreekuur-, operatie of behandelprogramma afwerkt, visite loopt, dienst draait of de overdracht doet.

Intussen blijft de dagelijkse hectische werksituatie op de locaties bestaan, zoals: het tijdig wegwerken van uw administratie en DOT-registratie, vergaderingen bijwonen, uw spaarzame vrije middag benutten, klinische lessen geven, arts-assistenten begeleiden en u krijgt tussendoor misschien ook nog te maken met een lastige behandeling die uitloopt of een te laat gestart spreekuur, of een ‘spoedje’ en u wilt wellicht nog snel even bij de raad van bestuur binnenlopen. Wie kent dit niet?
Om topzorg in meerdere ziekenhuizen te leveren is overzicht, een effectieve capaciteits-, werk-, en roosterplanning, wezenlijk.  Ook om de gestelde maatschapsdoelen, kwaliteitseisen, omzet en jaarafspraken te realiseren.

Maatschappen staan steeds meer voor professionele en zakelijke uitdagingen. Volume en adherentie borgen (bij voorkeur vergroten) en synergie zijn even belangrijk om te ‘overleven’ als het leveren van de beste zorg. DOKTERplan biedt u dat tool om
uw capaciteiten/ mankracht effectief en moeiteloos te organiseren, te bewaken en (waar nodig) tijdig en flexibel bij te kunnen sturen c.q. reageren.

Dat geldt ook in het geval uw maatschap deelneemt aan het regionale en landelijke Multi Disciplinair Overleg (MDO). Vooral dit overleg vraagt
om een effectieve medische afstemming binnen een geïntegreerde capaciteits-, patiënten-, werk- en roosterplanning. Juist hier is DOKTERplan
op zijn plek.

 

DOKTERplan screenshot_blurred

Voorbeeld DOKTERplan: planning van meerlocatie maatschappen in één overzicht.

 

 

 

 

Back to Top