logo_CASUSplan

CASUSplan: samen werken aan een betere O.K.-benutting

“Wanneer kan mijn patiënt worden geopereerd?” Misschien wel de meest gestelde vraag van specialisten in elk ziekenhuis. Daar waar gewerkt wordt met CASUSplan is het echter niet lang wachten op het antwoord. CASUSplan is namelijk een nieuw PLANproduct van Lievestro dat snel inzicht en overzicht biedt in de geplande en gerealiseerde benutting van de O.K.

Specialisten kunnen dankzij dit informatiesysteem à la minute, vanaf de poli, een blik werpen op hun eigen capaciteitsbeslag en zo de eerst beschikbare datum vinden voor een volgende operatie. Dat geeft direct duidelijkheid voor de patiënt en de specialist, alsmede voor de afdeling Opname. Een geplande operatie wordt door CASUSplan automatisch ingepland in de toegewezen O.K.-sessie. Enkele dagen voor de operatiedatum kunnen medewerkers van zowel de O.K. als de afdeling Opname de planning optimaliseren.

Meten is weten

Het inzicht dat CASUSplan biedt, houdt echter niet op bij de ingeplande O.K.-sessies. Ook in de O.K. zelf wordt voortdurend gemeten en geregistreerd. Hoe laat zijn de operatievoorbereidingen begonnen? Wanneer start de specialist met snijden? Hoe laat wordt de sessie afgerond? En, wanneer is de O.K. weer in gereedheid voor de volgende patiënt?

Basis voor verbetering

Kortom, door het vastleggen van dergelijke informatie ontstaat er inzicht in de werkelijke benutting van de O.K. en kan er door verschillende afdelingen worden gestreefd naar verbeteringen.
Goed plan!

Waarvoor? Voor wie? Wat levert het op?
Opname
Logistieke PLAN Code (LPC) Medisch specialisten, Opname, OK, Verpleging Eenduidige definitie zorgaanbod:
“wat gaan we met de patiënt doen?”

Kwaliteit & veiligheid

Goede medische en logistieke voorbereiding

Integrale planning OK & Bed Opname, OK, Verpleging Maximaal inzicht in beschikbare OK- en beddencapaciteit

De LPC toont optimale momenten voor opname en operatie

Wachtlijst & werkvoorraad beheer Polikliniek, Opname, Medisch specialisten Duidelijk onderscheid tussen PLANbare en niet PLANbare patiënten

Van alle patiënten op de wachtlijst en in de werkvoorraad is de LPC bekend

Inzicht in vereiste capaciteit voor tijdig inplannen van werkvoorraad

Plannen op basis van sjablonen Medisch specialisten, Opname, OK, Verpleging Eenvoudige methode om opnameplanning goed in te vullen
Slotplanning Medisch specialisten, Opname, OK, Verpleging Geavanceerde methode om variabiliteit op verpleegafdeling te reduceren

Beter gebruik van OK-, bedden- en personele capaciteit

 

Waarvoor? Voor wie? Wat levert het op?
Operatiekamers
Optimale OK-capaciteit OK-management, Medisch specialisten Tactische planning afgestemd op de strategische doelen

OK-sessierooster afgestemd op de verwachte zorgvraag

Toewijzen specialist Medisch specialisten, OK-planners Procesvereenvoudiging

Communicatie over invulling van OK-sessies

Autorisatie OK planning OK-management en planners Optimale benutting van OK-sessies
Controle bronregistratie Opname, Medisch specialisten, OK Betere bronregistratie
Afstemming personele inzet OK, dienstroosterplanning Personeelsbehoefte afgestemd op OK-sessies

Altijd de juiste assistenten aanwezig

Inzicht over (middel)lange termijn

Monitoring Management, Medisch specialisten Inzicht in bezetting en benutting van de OK-sessies

Tijdig bijsturen

Back to Top