Blog

Ziekenhuizen zoeken naar doorbraken in de zorglogistiek

Deel 1:

Vernieuwingen in de zorg. Nieuwe logistieke contouren.

Het drie-stromenmodel, de meest logische uitkomst als reactie op de innovaties in de medische zorg. De betrouwbare software oplossingen van Lievestro kunnen daarbij een uitstekende optie zijn om een ziekenhuis toekomstproof te maken.

Lees meer

De zorg verandert… steeds sneller

Sneller dan ooit! Lievestro verandert mee. ‘Betere kwaliteit tegen lagere kosten’, dat is het overheidscredo dat in de maatschappij doorklinkt. Het door minister Schippers ingezette proces lijkt onomkeerbaar. De zorg is volop in beweging.
Maar wat verandert er nu echt in de zorg? Nu, straks en in de toekomst? Hoe moeten wij dat duiden en, belangrijker, hoe vertalen wij dat in kennis, producten en diensten die het onze klanten mogelijk maken flexibel en snel te reageren met de juiste strategie en acties?
Om die antwoorden te kunnen geven is inzicht nodig in hoe de zorg zich tot nu toe, zo (in onze ogen spectaculair) heeft ontwikkeld. Maar ook hoe lastig en complex de zorg is geworden, om daar effectief en intelligent op te reageren.
In de tachtiger jaren startte de ‘echte’ innovatie. Vooral in de diagnostiek. Sommige waren spectaculair. Ontwikkelingen en innovaties in de laboratorium-, beeldvormende diagnostiek en de farmacie hebben gemaakt dat diagnostiek in 95% van de aanvragen snel en exact kan aangeven wat de patiënt mankeert. Veelal beschikt de behandelaar binnen 24 uur al over de labuitslagen en de meest fraaie röntgenbeelden om het behandelplan uit te stippelen en voor te leggen aan de patiënt.
De opkomst van internet gaf dit proces wereldwijd nog eens een extra boost. Vierentwintig uur per dag zijn “all over the world” medici en wetenschappelijke instituten doende met kennisdeling en ontwikkeling over behandelingen. “Evidence based medicine”. Een gevalideerde methode om hoogwaardige medische zorg te ontwikkelen volgens een wereldwijde standaard.
Een cruciaal gevolg van deze periode is ook, dat nieuwe zeldzame en complexe aandoeningen, steeds sneller transformeren naar planbare of chronische zorg. In 2015 zijn circa 75% van alle behandelingen “evidence based” en ‘planbare’ zorg.
Verdere “vertechnologisering” en versnelling van de medische en verpleegkundige zorgprocessen, kortere ligduur en steeds meer uitvoerende en coördinerende taken leidden echter tot een toenemende complexiteit. Daardoor is de foutgevoeligheid in de zorg sterk toegenomen. Dit komt tot uitdrukking in het aantal calamiteiten en gevallen van vermijdbare schade.
De software applicaties van Lievestro bieden de professionals overzicht en reduceren complexiteit, waardoor de foutkans, het aantal calamiteiten en vermijdbare schade afnemen.

Lievestro en SAS bundelen krachten voor verbeteren kwaliteit zorgprocessen ziekenhuizen

Huizen, 17 juli 2014 – Lievestro, specialist in capaciteitsmanagement voor ziekenhuizen en SAS, specialist in business analytics software, hebben een partnership gesloten voor SAS Visual Analytics. Lievestro integreert de toepassing van SAS in zijn PLANproducten. Door gebruik te maken van deze geïntegreerde oplossing beschikken ziekenhuizen sneller over belangrijke inzichten waarmee zij de planning en besturing van zorgprocessen kunnen verbeteren en de aanwezige capaciteit optimaal kunnen benutten.

Ziekenhuizen hebben te maken met hoge kwaliteitseisen en beperkte budgetten. Daarbij is de financiering van ziekenhuizen aan het veranderen naar een meer prestatiegericht systeem. Dit maakt het essentieel om optimaal gebruik te maken van de beschikbare capaciteiten. Het zorgaanbod moet naadloos op de zorgvraag gaan aansluiten. “Onze PLANproducten bevatten veel data over patiëntenstromen en zorgprocessen. Door het inzetten van de juiste tools wordt deze data vertaald naar waardevolle informatie, waarmee ziekenhuizen zowel tijd als geld kunnen besparen”, vertelt Johan Lievestro, directeur van Lievestro.

 
Analysekracht

Lievestro liep tegen de uitdaging aan om de data uit de PLANproducten op de juiste manier te ontsluiten: “Wij willen zorgprofessionals optimaal faciliteren. Hiervoor is het belangrijk de informatie eenvoudig en aantrekkelijk te presenteren. De traditionele manier van rapporten maken voldoet daarvoor niet meer. Bovendien willen wij analysekracht toevoegen aan onze dienstverlening. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar business software, die de informatie uit onze PLANproducten inzichtelijk maakt en goede stuurinformatie oplevert voor de zorgprofessionals, zonder dat de hulp van de IT-afdelingen vereist is.”

Lievestro selecteerde SAS Visual Analytics. Door deze oplossing te integreren in de PLANproducten voor capaciteitsmanagement, krijgen de zorgprofessionals en planners snel en gemakkelijk inzicht in de planning en de realisatie daarvan. Voorzien van heldere stuurinformatie kunnen zij snel beslissen en bijsturen. “Dashboards en analyses maken is een proces dat dichtbij de professionals op de werkvloer moet staan. Managers en bestuurders moeten snel over duidelijke inzichten beschikken om de juiste keuzes te kunnen maken. Optimaal gebruik maken van kostbare capaciteiten van mensen en middelen en voorkomen van verspilling verbeteren de kwaliteit en de resultaten van het ziekenhuis. Met de integratie van SAS Visual Analytics in de PLANproducten zorgen wij voor dit inzicht bij bestuurders, zorgprofessionals en planners”, zegt Johan Lievestro.

 
Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis de Gelderse Vallei maakt al gebruik van de PLANproducten van Lievestro in combinatie met SAS Visual Analytics. Jan-Kees van Buren, zorgmanager bij Ziekenhuis Gelderse Vallei vertelt: “We hebben nu beter inzicht in patiëntenstromen en de analysetools laten ons precies zien waar we nog kunnen verbeteren. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat patiënten vanuit de OK gelijkmatig doorstromen naar het beddenhuis en zien we hoe we de inzet van ons personeel beter op de zorgvraag kunnen afstemmen. Het systeem laat in één oogopslag zien wat de bedbezetting is, hoe laat de piek in de opname- en ontslagdrukte ligt en wat de patiënt/personeel-ratio is. Waardevolle informatie waarmee we de kwaliteit van onze processen verbeteren en onze capaciteiten beter benutten.”

 
Over SAS

SAS is specialist op het gebied van business analytics software en dienstverlening en eveneens de grootste onafhankelijke business intelligence leverancier. Met innovatieve oplossingen binnen een geïntegreerd raamwerk helpt SAS klanten op meer dan 70.000 locaties hun prestaties te verbeteren en waarde te creëren door sneller, betere beslissingen te nemen. Al sinds 1976 levert SAS haar klanten wereldwijd ‘THE POWER TO KNOW’.

De FLOW van Lievestro

Stromen of stuwen?

Neem een willekeurig metronetwerk, bijvoorbeeld de Metro van Parijs. 301 stations, 215 kilometer spoor, 4,5 miljoen passagiers per dag en één van de drukste metro van Europa. Wie langer dan enkele minuten op een perron staat, vraagt zich af wat er aan de hand is. Maar de gemiddelde snelheid waarmee de ondergrondse zich verplaatst, is allesbehalve indrukwekkend: die ligt lager dan 50 kilometer per uur. Toch kan juist dáárom het systeem zo soepel blijven ‘stromen’. Opstoppingen komen hoegenaamd niet voor. Vergelijk het met een vloeistof die door een buis stroomt: als dat beheerst gaat, is de ‘flow’ hoger dan wanneer men er met alle geweld zo snel en zo veel mogelijk doorheen probeert te stuwen. In het laatste geval is de kans op stagnatie veel groter dan in het eerste. Snelheid en energie gaan verloren doordat de vloeistof niet alleen vooruit gaat, maar deels kolkt en tegen de wanden botst. In de stromingsleer spreekt men van laminaire versus turbulente stroming. Turbulent mag dan dynamisch klinken, het is bepaald niet efficiënt.

 

Geen keus

Misschien een grote sprong om hier meteen een brug naar zorgvernieuwing te slaan, maar toch. Meer doen met minder, u ontkomt er niet aan. Financiële krapte en hogere kwaliteitseisen dwingen ziekenhuizen tot verregaande veranderingen. Ligt de sleutel tot die betere prestaties wel in harder werken? Of moet u het werk wellicht op een andere manier organiseren en sturen? Terugdenkend aan de turbulente vloeistof in de buis die al bruisend van goede wil aan kracht verliest, kan harder werken energieverlies betekenen en juist contraproductief zijn. Het gaat om een zo vloeiend mogelijke doorstroom van patiënten door uw ziekenhuis, een doelgerichte manier van werken waarbij zo min mogelijk kostbare capaciteiten verloren gaan.

Uw organisatie moet in de juiste ‘flow’ komen. Patiënten stromen op een vlotte manier door de verschillende afdelingen, medewerkers zitten in een prettig werkritme waarbij onder- en overbelasting zo min mogelijk voorkomen, kostbare resources als apparatuur voor diagnostiek en operatiekamers zijn continu in gebruik. Uw medewerkers klagen niet langer over ‘hollen of stilstaan’, er heerst een ‘actieve rust’ in de organisatie. En juist die rust is een belangrijke basis tot verdere verbetering en groei.

 

FLOW: betere prestaties bij beheerste processen

Een ziekenhuis benaderen als een organisch geheel waar de stappen in de zorgprocessen nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd, lijkt een gezond uitgangspunt. Het besef dat capaciteiten niet op zichzelf staan, maar deel uitmaken van een keten en dat de werkstromen elkaar beïnvloeden, is essentieel. Om het werk goed te organiseren, is helder inzicht vereist in de prestaties van de stappen in de keten. Actuele statistieken als operatieduur, doorstroomtijden en bedbezetting dienen nauwkeurig bekend te zijn om SMART doelen te stellen. Vervolgens is real time monitoring van de uitvoerende processen cruciaal om deze processen tijdig bij te kunnen sturen. Zo bereikt een ziekenhuis de felbegeerde FLOW: de organisatie functioneert en groeit op een gezonde manier. Door een scherpere onderlinge afstemming en fine-tuning kost het niet meer, maar minder moeite. Het ziekenhuis kan bijvoorbeeld met minder poliklinieken toe, de MRI is tijdens openingstijden voortdurend bezet, op de afdelingen zijn nauwelijks lege bedden, patiënten wachten korter op een afspraak en kunnen eerder met ontslag. Een beheerste FLOW met als resultaat: kwaliteitswinst en tevreden patiënten.

En die metroreiziger in Parijs? Die heeft bij 45 kilometer per uur allerminst het gevoel dat hij relatief traag naar zijn bestemming reist. Integendeel, het ‘voelt’ snel – want het loopt gesmeerd. En de vervoersorganisatie is trots dat men haar klant vlot en veilig van A naar B brengt.

Lievestro & SAS geven inzicht in het ziekenhuis van de toekomst

Lievestro en SAS organiseren op dinsdag 13 mei 2014 een Insight sessie over het ziekenhuis van de toekomst.
Hoe komt u tot een integrale aanpak die is afgestemd op uw verwachte patiëntenstroom? En, hoe kunt u zich als ziekenhuis op de toekomst voorbereiden?
Tijdens deze Insight sessie geeft Lievestro een presentatie over de noodzakelijke verbinding tussen strategisch, tactisch en operationeel plannen. Ziekenhuis Gelderse Vallei vertelt hoe ziekenhuizen kunnen sturen op patiëntenstromen. En Gelre ziekenhuizen gaat in op het optimaliseren van het planningsproces. Kortom, veel praktijkervaringen die wij graag met u delen.

Op de website vindt u meer informatie over het programma. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de sessie. Deelname is uiteraard kosteloos. Voor vragen kunt u
contact met ons opnemen op telefoonnummer 0573 – 438444 of per email.

Wij verwelkomen u graag op 13 mei in Huizen.

Met vriendelijke groet,
Johan Lievestro

Directeur

Back to Top