Disclaimer

Disclaimer

De informatie op de website van Lievestro Software B.V. (hierna Lievestro) is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Lievestro streeft er naar de website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud steeds juist, volledig of actueel is. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
Lievestro is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Daarnaast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van hetgeen wordt getoond.
Deze website bevat links naar websites van derden die niet door Lievestro gecontroleerd en/of onderhouden worden. Voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites is Lievestro niet aansprakelijk.

 

Auteursrechten

Lievestro bezit het auteursrecht op de informatie die via www.lievestro.nl wordt verstrekt. Dit geldt ook voor beeldmerken, tekeningen, logo’s, fotomateriaal en dergelijke. Het is daarom niet toegestaan de informatie – anders dan voor persoonlijk of niet commercieel gebruik – te verspreiden of te kopiĆ«ren zonder (schriftelijke) toestemming van Lievestro.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de informatie of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

 

Privacy

Lievestro vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Bij bezoek aan de website of het versturen van een e-mail, laat u gegevens van uzelf achter. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag of reactie. Bedoelde gegevens worden niet naar u herleidbaar verzameld of gebruikt. Informatie over bezoeken aan www.lievestro.nl worden slechts gebruikt bij onze dienstverlening aan u, ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen.

 

E-mail

De informatie verzonden met e-mailberichten van Lievestro is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de beoogde ontvanger van het bericht bent, verzoeken wij u de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Lievestro staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Mocht u de e-mail onvolledig of onjuist ontvangen dan vragen wij u vriendelijk dit aan ons te berichten. Lievestro is niet verantwoordelijk in geval van verspreiding van virussen. De ontvanger is zelf verantwoordelijk voor het installeren en up-to-date houden van een virusscanner.

Back to Top