De geest van de gezondheidszorg – Don Berwick

<

Donald Berwick gaat in op de geest van de gezondheidszorg en verbindt het verleden, het heden en de toekomst met elkaar.
Zo komt hij tot een intrigerende slotsom… en slaat hij op basis van de vraag ‘waartoe dienen wij nu feitelijk als gezondheidszorg?’
een inspirerende brug naar de toekomst.

Voor de video, klik hier.

Posted on 24 december 2015 in Interessante links

Share the Story

About the Author

Back to Top