De zorg verandert… steeds sneller

<

Sneller dan ooit! Lievestro verandert mee. ‘Betere kwaliteit tegen lagere kosten’, dat is het overheidscredo dat in de maatschappij doorklinkt. Het door minister Schippers ingezette proces lijkt onomkeerbaar. De zorg is volop in beweging.
Maar wat verandert er nu echt in de zorg? Nu, straks en in de toekomst? Hoe moeten wij dat duiden en, belangrijker, hoe vertalen wij dat in kennis, producten en diensten die het onze klanten mogelijk maken flexibel en snel te reageren met de juiste strategie en acties?
Om die antwoorden te kunnen geven is inzicht nodig in hoe de zorg zich tot nu toe, zo (in onze ogen spectaculair) heeft ontwikkeld. Maar ook hoe lastig en complex de zorg is geworden, om daar effectief en intelligent op te reageren.
In de tachtiger jaren startte de ‘echte’ innovatie. Vooral in de diagnostiek. Sommige waren spectaculair. Ontwikkelingen en innovaties in de laboratorium-, beeldvormende diagnostiek en de farmacie hebben gemaakt dat diagnostiek in 95% van de aanvragen snel en exact kan aangeven wat de patiënt mankeert. Veelal beschikt de behandelaar binnen 24 uur al over de labuitslagen en de meest fraaie röntgenbeelden om het behandelplan uit te stippelen en voor te leggen aan de patiënt.
De opkomst van internet gaf dit proces wereldwijd nog eens een extra boost. Vierentwintig uur per dag zijn “all over the world” medici en wetenschappelijke instituten doende met kennisdeling en ontwikkeling over behandelingen. “Evidence based medicine”. Een gevalideerde methode om hoogwaardige medische zorg te ontwikkelen volgens een wereldwijde standaard.
Een cruciaal gevolg van deze periode is ook, dat nieuwe zeldzame en complexe aandoeningen, steeds sneller transformeren naar planbare of chronische zorg. In 2015 zijn circa 75% van alle behandelingen “evidence based” en ‘planbare’ zorg.
Verdere “vertechnologisering” en versnelling van de medische en verpleegkundige zorgprocessen, kortere ligduur en steeds meer uitvoerende en coördinerende taken leidden echter tot een toenemende complexiteit. Daardoor is de foutgevoeligheid in de zorg sterk toegenomen. Dit komt tot uitdrukking in het aantal calamiteiten en gevallen van vermijdbare schade.
De software applicaties van Lievestro bieden de professionals overzicht en reduceren complexiteit, waardoor de foutkans, het aantal calamiteiten en vermijdbare schade afnemen.

Posted on 23 januari 2015 in Blog

Share the Story

About the Author

Back to Top